Korzystne dla zdrowia efekty aktywności fizycznej mogą przeważać nad negatywnymi skutkami wdychania zanieczyszczonego powietrza – informuje pismo „Environmetal Health Perspectives”.

Jak wykazali obserwujący dużą grupę osób duńscy naukowcy z uniwersytetu w Kopenhadze, aktywność fizyczna ma większy wpływ na zdrowie niż zanieczyszczenie powietrza – np. osoby, które biegają po mieście, są mniej narażone na przedwczesny zgon.

Duńskie badania objęły 52061 osoby w wieku od 50 do 65 lat. Byli to mieszkańcy dwóch głównych miast Danii – Aarhus i Kopenhagi, uczestniczący w badaniach kohortowych. W latach 1993-97 uczestnicy opisywali swoją aktywność fizyczną – uprawiane sporty, jazdę na rowerze z i do pracy oraz aktywność w czasie wolnym (jak spacery czy uprawianie ogródka). Jednocześnie prowadzący badania naukowcy oceniali związane z ruchem ulicznym zanieczyszczenie powietrza w miejscach zamieszkania badanych osób.

5500 uczestników badań zmarło przed rokiem 2010. Jak się okazało, wśród aktywnych fizycznie odnotowano o około 20 procent mniej zgonów niż w przypadku nieaktywnych. Dotyczyło to także mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych rejonów – centrów Kopenhagi i Aarhus czy okolic ruchliwych dróg i autostrad.

“Nawet w przypadku osób, które mieszkają w najbardziej zanieczyszczonych dzielnicach Kopenhagi, zdrowiej jest biegać, spacerować czy dojeżdżać rowerem do pracy, niż pozostawać nieaktywnym fizycznie”– powiedziała profesor Zorana Jovanovic Andersen uniwersytetu w Kopenhadze.

Od dawna wiadomo, że aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu, natomiast zanieczyszczenie powietrza – wprost przeciwnie. Aktywność fizyczna zwiększa przepływ powietrza w drogach oddechowych, co może potęgować szkodliwy wpływ gromadzących się w płucach zanieczyszczeń. Dlatego zanieczyszczenie powietrza uważane jest przez wiele osób za przeszkodę w aktywności fizycznej. Duńskie badania wykazały, że tak nie jest, choć – jak zauważają autorzy badania – oczywiście lepiej biegać czy jeździć rowerem po parku niż wzdłuż ruchliwej ulicy.

Profesor Anderson zaznaczyła, że wyniki badań odnoszą się do Danii i innych miejsc o podobnym poziomie zanieczyszczeń, ale nie muszą być prawdziwe w przypadku miast zanieczyszczonych kilkakrotnie bardziej, co ma miejsce w niektórych miejscach świata.


  • Environmental Health Perspectives ( EHP ) to recenzowane czasopismo publikowane co miesiąc przy wsparciu amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Środowiskowego (NIEHS). Podstawowymi celami EHP jest przekazywanie najnowszych wyników badań naukowych i tendencji w zakresie nauk o zdrowiu środowiskowym. EHP publikuje oryginalne badania, recenzje, komentarze, artykuły redakcyjne i wiadomości z szerokiej gamy dyscyplin naukowych obejmujących badania podstawowe czy badania na ludziach.