Ludzie, którzy już od dziecka regularnie uprawiają sport mogą liczyć na lepsze funkcjonowanie poznawcze w późniejszym wieku – informuje o najnowszych wynikach badań czasopismo „Psychological Medicine”.

Brytyjscy naukowcy z King’s College London udowodnili, że osoby badane, które przynajmniej raz w tygodniu, regularnie i intensywnie ćwiczyły, gdy były dziećmi, a także kontynuowały zdrowe praktyki jako dorośli, osiągały znacznie lepsze wyniki podczas testów na pamięć i funkcje wykonawcze w wieku 50 lat.

Choć pozytywne efekty systematycznego wysiłku fizycznego są już od dawna znane, niniejsze badanie jest jednym z pierwszych, które skupia się na długoterminowym wpływie aktywności sportowej na kondycję mózgu.

W badaniu wzięło udział ponad 9 tys. ludzi, którzy od 11 roku życia aż do ukończenia 50 lat byli kilkakrotnie pytani o nawyki sportowe, a także poddani prostym testom na sprawność pamięci (zapamiętanie 10 niepowiązanych ze sobą słów) oraz wydajność funkcji wykonawczych (wymienienie jak największej ilości zwierząt w ciągu minuty).

Oficjalne zalecenia sugerują, że dla zachowania dobrego funkcjonowania poznawczego na starość, człowiek w wieku 19 – 64 lat powinien ćwiczyć co najmniej 150 min. tygodniowo, ale rezultaty badania pokazały, że nawet osoby, które niewiele ćwiczyły w ciągu życia, ale jednak były w jakiś sposób aktywne, okazywały się w późniejszym wieku bardziej sprawne umysłowo niż te, które od zawsze pozostawały bierne, choć badacze przyznają, że najkorzystniejszy dla zdrowia jest intensywny wysiłek.

Kilka przeprowadzonych do tej pory badań może wyjaśniać, dlaczego aktywność fizyczna tak pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie mózgu.

Badacze z National Sleep Foundation zauważyli na przykład, że osoby aktywne lepiej śpią, a powszechnie wiadomo, iż wysoka jakość snu ma zbawienny wpływ na kondycję mózgu. Z kolei naukowcy z Finlandii z Uniwersytetu w Helsinkach udowodnili, że ćwiczenia fizyczne pozwalają redukować stres, którego nadmiar jest niekorzystny dla funkcjonowania poznawczego.


Procesy poznawcze – procesy tworzące i modyfikujące struktury poznawcze (reprezentacje umysłowe) w systemie poznawczym (w umyśle), będące przedmiotem badań kognitywistyki i psychologii poznawczej. Można stwierdzić, że procesy poznawcze służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, kształtującej zachowanie (służą poznawaniu otoczenia). Można również stwierdzić, że są to procesy przetwarzania informacji, jakie zachodzą w układzie nerwowym i polegają na odbieraniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu i przekształcaniu, oraz wyprowadzaniu ich ponownie do otoczenia w postaci reakcji – zachowania. – pl.wikipedia.org