Dzięki rozbudowie ścieżek i infrastruktury rowerowej i tym samym zwiększeniu udziału transportu rowerowego w całej komunikacji, można zmniejszyć odsetek śmiertelności ze względu na trzy kluczowe czynniki: jakość powietrza, liczbę wypadków drogowych oraz korzyści zdrowie.