Anita Demianowicz objechała Polskę dookoła, przejechała 3550 kilometrów rowerem w niecałe siedem tygodni.